Denim Jacket w/Shredded Hem Prairie White

$109.00

Size

White Denim Jacket with distressed hem by Liverpool

100% Cotton